Konin. Tu płynie energia > Miasto > Podstawowe informacje o Urzędzie Miejskim w Koninie

Podstawowe informacje o Urzędzie Miejskim w Koninie w tekście łatwym do czytania (ETR - easy to read)

Gdzie jest Urząd Miejski?

Urząd Miejski znajduje się w Koninie na placu Wolności 1.

Ten budynek jest główną siedzibą urzędu.

Budynek jest zabytkowy. Powstał prawie 200 lat temu.

Budynek ma kilka pięter. Osoby z niepełnosprawnościami nie dostaną się na wyższe piętra. Nie ma windy.

Urząd Miejski ma swoje biura także w innych miejscach.

Większość z nich znajduje się na Starówce.

Urząd Miejski w Koninie

Jak wejść do urzędu?

Do budynku można wejść z 2 stron.

1 wejście jest od strony placu Wolności.

Wejście główne do Urzędu Miejskiego w Koninie

2 wejście jest od strony ulicy Wojska Polskiego.

Wejście drugie do Urzędu Miejskiego w Koninie

To wejście jest także dla osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi otwierają się same.

Co robi urząd?

Urząd Miejski w Koninie zajmuje się wieloma sprawami. Najważniejsze to:

 • bezpieczeństwo mieszkańców, czyli pomoc ludziom w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie pandemii albo powodzi,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • rozwój gospodarczy, czyli, na przykład: budowa nowych placów zabaw, remont starych budynków i wiele innych rzeczy,
 • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
 • zajmowanie się sprawami społecznymi, czyli pomaganie mieszkańcom miasta,
 • ochrona przyrody,
 • ustalanie budżetu, czyli ile pieniędzy można wydać na różne rzeczy w mieście,
 • opieka nad żłobkami, przedszkolami i szkołami,
 • udzielanie ślubów.
Co robi urząd?

Kto pracuje w urzędzie?

Urzędnicy, którzy zajmują się przede wszystkim sprawami, związanymi z miastem i mieszkańcami.

Sprawy dotyczą różnych tematów. Są nimi na przykład: kultura, sport, szkolnictwo, bezpieczeństwo mieszkańców miasta i inne.

Urzędnicy pracują w różnych wydziałach. Spotykają się także z mieszkańcami Konina i załatwiają ich sprawy, a także odpowiadają na ich pytania. Tworzą wiele ważnych dokumentów i wysyłają je do ludzi.

Kto pracuje w Urzędzie Miejskim w Koninie

W urzędzie pracuje prezydent oraz jego zastępcy.

To najważniejsze osoby w mieście.

Prezydent kieruje aktualnymi sprawami miasta. Stara się także rozwiązywać problemy mieszkańców.

Prezydent reprezentuje całe miasto.

Prezydent i jego zastępcy

Prezydenta wybierają mieszkańcy miasta.

Wybory są co 5 lat.

Prezydentem Konina jest Piotr Korytkowski.

Jego zastępcy, to: Witold Nowak i Paweł Adamów.

Wybory

 

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Sprawę w urzędzie można załatwić na klika sposobów:

 • można przyjść do Biura Obsługi Interesanta. Jest ono na parterze budynku;
 • można zadzwonić pod numer telefonu: 63 240 11 11.

Tu jest cały spis telefonów do Urzędu Miejskiego w Koninie (kliknij);

 • można napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1;
 • można napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy ePUAP.

Żeby tak zrobić trzeba mieć swoje konto w ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (do tej metody potrzebny jest także Internet);

Jak załatwić sprawę w urzędzie