Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski

Sekretariat Prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego
tel. 632401201

Piotr Karol Korytkowski urodził się 26 maja 1968 roku w Kutnie. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci - córkę Karolinę oraz syna Iwo. Żona Agnieszka jest pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, a córka Karolina studentką Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2006 – 2018 był radnym Konina, a od 21 listopada 2018 roku jest prezydentem Konina.

Ukończył studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM na kierunku geografia oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), organizacji i zarządzania (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie).

Podczas swojej kariery zawodowej pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie, Zakładzie Obsługi Administracji w Koninie oraz Ośrodku Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Był współwłaścicielem Firmy Informatycznej „ABAK” S.C. w Koninie. Pełnił funkcję dyrektora w firmie Mentor S.A. w Toruniu (przedstawicielstwo w Koninie) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie.

Odznaczony, m.in. Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Konina, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką „Przyjaciel Dziecka”.

Interesuje się szczególnie turystyką i podróżami, informatyką i Internetem, a także polityką.