Konin. Tu płynie energia > Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” udzielane są w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 2 (pokój 217)
(63)240-13-58
e-mail: gmina.konin.pki@konin.um.gov.pl

Punkt otwarty we wtorki w godzinach 12.00 - 16.00 oraz w środy i czwartki w godzinach 13.00 - 16.00

Z uwagi na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu konsultacji.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem obiektu.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na:

  • W budynkach istniejących:

wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe źródło ciepła, którym może być m. in.: pompa ciepła, kocioł gazowy, sieć ciepłownicza, kocioł olejowy kondensacyjny;
zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);
wykonaniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych

Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku:
- konto na generatorze wniosków https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (jeśli wniosek jest składany elektronicznie)
- kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany (jeśli wniosek składany jest elektronicznie)
- dane właściciela, współwłaściciela i małżonka (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania) adres e-mail,
- nr księgi wieczystej,
- nr działki,
- rok uzyskania pozwolenia na budowę,
- powierzchnia całkowita budynku,
- powierzchnia ocieplenia przegród zewnętrznych oraz okien i drzwi (jeśli dotyczy),
- dochody za rok 2022:
- PIT pozycja „podstawa obliczenia podatku” – gdy dochód nie przekracza 135 tys. zł / rok,
- zaświadczenie o dochodach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – gdy dochód nie przekracza 1894 zł/os/mies dla gosp. wieloosobowego lub 2651 zł/os/mies dla gosp. jednoosobowego.


Liczba złożonych wniosków – 767
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 372
Liczba wypłaconych dotacji – 7 341 933,69 zł 

Szczegółowe informacje o porgramie dostępne są na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/