Konin. Tu płynie energia > Mieszkaniec > Program "Rodzina 500 plus"

Program "Rodzina 500 plus"

Przy składaniu wniosków na portalu E-PUAP proszę zwrócić uwagę, czy wybrana instytucja to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Proszę nie składać wniosków w Elektronicznej Skrzynce Podawczej (ESP), której adresatem jest Konin-Miasto na prawach Powiatu.

Informacja dla mieszkańców Konina dotycząca ubiegania się o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500 plus”

1. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku, tj. od momentu wejścia w życie Programu.

2. W jakich punktach miasta będą przyjmowane wnioski?

Wnioski będą przyjmowane w dwóch wyznaczonych punktach w Koninie:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Przyjaźni 5, będą 3 punkty: pokój nr 17 (okienko), pokój nr 18 (wejście od ulicy Przyjaźni), pokój nr 9 portiernia (wejście od parkingu Ośrodka),
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego jeden punkt przyjmowania wniosków, przy ul. Benesza 1, pokój nr 6 – 4 stanowiska.

3. W jakich dniach i godzinach będą przyjmowane wnioski?

 • Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w wyznaczonych dwóch punktach w mieście, tj. w siedzibie Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przyjaźni 5 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Benesza 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Dodatkowo w miesiącu kwietniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, przy ul Przyjaźni 5:
 • w każdy poniedziałek wydłużony zostanie czas pracy i wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać od godziny 8.00 do godziny 18.30 w pokoju nr 17 (okienko)
 • w soboty9 i 23 kwietnia wnioski będzie można także składać, w godzinach od 9.00 do 13.00, w pokoju nr 17 (okienko).

4. W jakiej formie będzie można składać wnioski?

 • Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można będzie składać w formie elektronicznej, nadesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście.
 • Wnioski przez internet można będzie złożyć za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
 • Wnioski złożone przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego przekierowane będą do organu właściwego, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Oznacza to, że systemy te będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru, będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, odbywać się będą drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.
 • W przypadku e-wniosków wymagany jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

5. Gdzie mieszkańcy miasta mogą uzyskać informacje na temat świadczenia wychowawczego?

 • Informacje udzielane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pod następującymi numerami telefonów: 63/249 96 10 i 63 249 96 63.
 • Na portalach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, pod adresem: www.moprkonin.lm.pl oraz Urzędu Miejskiego w Koninie pod adresem: www.konin.pl/index.php/program-rodzina-500-plus.html
 • Wnioski na świadczenie wychowawcze można pobrać:
  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pokój nr 17 (okienko) – od 17.03.2016 r. od godz. 8.00 do 15.00
  • ze strony internetowej Ośrodka www.moprkonin.lm.pl

W informacji Program „Rodzina 500+” umieszczone są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pdf i Word) oraz wymagane załączniki.

PKO Bank Polski wspiera realizację programu 500+

PKO Bank Polski jako pierwszy bank włączył się w rządowy program „Rodzina 500 plus”. Dzięki temu klienci Banku będą mogli od 1. kwietnia elektronicznie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze, dostępny w serwisach iPKO i Inteligo.

PKO Bank Polski jest już gotowy do elektronicznej obsługi zgłoszeń o świadczenie Rodzina 500+. Aby wypełnić i przesłać wniosek, wystarczy jedynie posiadanie dowolnego rachunku z oferty Banku, z aktywnym dostępem do bankowości elektronicznej. Nie będzie potrzebny podpis kwalifikowany, ani profil Zaufany ePUAP. Wypełniając wniosek będzie można wskazać, czy środki mają być przekazane na rachunek w PKO  Banku Polskim, czy w innym, dowolnie wskazanym przez Klienta.

Wypełniony wniosek będzie przekazywany bezpośrednio z systemu bankowego do systemów administracji publicznej, które będą go procesować. Dalsza obsługa wniosku będzie prowadzona przez samorząd, który będzie informował o przyznaniu świadczenia.

Wsparcie, jakie oferuje PKO BP, korzystnie wpłynie na pracę Urzędu. Klienci będą wypełniać wnioski elektronicznie poprzez serwis transakcyjny PKO. Ułatwi to ich obsługę, dane będą automatycznie wprowadzone do systemu, co oznacza brak wniosku papierowego, czyli niższe koszty dla samorządu. Wypełnienie wniosku elektronicznego, możliwe będzie również poza godzinami pracy Urzędu, 24h na dobę, co zmniejszy ilość chętnych otrzymaniem świadczenia bezpośrednio w Instytucji, czyli mniejsze kolejki zainteresowanych beneficjentów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Bank przygotował atrakcyjną propozycję bezpłatnego Konta za Zero Rodzina 500+ dedykowaną specjalnie dla beneficjentów programu 500+. Dodatkowo oferujemy możliwość korzystania z największej sieci własnych bankomatów oraz placówek i agencji Banku.

Wypełnienie wniosku elektronicznego możliwe będzie od 1. kwietnia br.

W najbliższych dniach, szczegóły akcji, zostaną udostępnione w serwisie internetowym Banku, www.pkobp.pl.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Pobierz plik (pdf)