Konin. Tu płynie energia > Projekt aktualizacji PGN dla Konina 2021 - 2024

Projekt aktualizacji PGN dla Konina 2021 - 2024

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020” został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Konina nr 191 z dnia 30 września 2015 r.

Niniejszy projekt stanowi kompleksową aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021-2024. Dokument zostanie skierowany na majową sesję Rady Miasta Konina.

Ewentualne uwagi dotyczące projektu można przekazywać droga elektroniczną na adres: srodowisko@konin.um.gov.pl.

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KONINA NA LATA 2021-2024