Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Pytania do Prezydenta

Pytania do Prezydenta

Odpowiedzi

Witamy Serdecznie Pannie Prezydencie Mieszkańcy ul. Brzozowej - wewnętrznej szutrowej proszę o interwencje w sprawie naprawy drogi , gdyż jest ona w chwili obecnej w dużej części pokryta dziurami i zalaną wodą. Stwarza to niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, zarówno dla samochodów i ich kierowców. Dodamy, iż ulica ta w tym odcinku nie posiada oświetlenia ulicznego więc po zmroku i w nocy jest bardzo ciemnio i niebezpieczne. Oświetlenie miało być założone w 2018 roku jednakże środki zostały najprawdopodobniej przesunięte na 2019 rok. Prosimy o zainteresowanie się tą sprawą i o interwencję Pozdrawiamy i czekamy na informację i działania mieszkańcy ul. Brzozowej
Informuję, iż obecnie w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie trwa procedura przetargowa na zadanie pn: „Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie gruntowe”. Zadanie polegało będzie na remontach dróg oraz parkingów o nawierzchni gruntowej na terenie całego miasta Konina. W harmonogramie prac realizowanych na podstawie w/w zadnia corocznie ujmowane są prace utrzymaniowe na ulicy Brzozowej. Po zawarciu umowy i poznaniu cen jednostkowych zostaną zaplanowane prace do zrealizowania w 2019 roku. Ponadto stan nawierzchni ulic jest pod stałą kontrolą ZDM Konin. Budowa oświetlenia na ulicy Brzozowej od numeru 8B do 22 jest w pełni zasadna, dlatego też w roku 2018 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokonano formalności z Energa Operator w zakresie zasilenia infrastruktury oświetleniowej. Ponadto w związku z rozpoczęciem dużej inwestycji drogowej jaką jest rozbudowa ulicy Kleczewskiej oraz planowaną budową połączenia ulicy Ignacego Paderewskiego z ulicą Wyzwolenia na chwilę obecną w budżecie miasta nie ma środków finansowych na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym w sytuacji pozyskania w ciągu roku dodatkowych środków finansowych w budżecie miasta Konina, możliwość budowy oświetlenia na ulicy Brzozowej zostanie rozpatrzona spośród wielu innych zadań inwestycyjnych, które są również pilne.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Czy wiadomo jak daleko posuniete są plany rozpoczęcia budowy nowego zintegrowanego centrum komunikacyjnego i centrum handlowego na terenie obecnego dworca kolejowego?
Z informacji uzyskanych od władz spółki Dekada wiemy, że prace przy budowie dworca kolejowego powinny rozpocząć się w maju tego roku. Jak nam wyjaśniono - opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji to wynik przedłużających się procedur w PKP.
Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów
Szanowny Panie Prezydencie. Bardzo proszę o usprawnienie kursowania autobusów zwlasza Lini 50 między ul. Dworcowa a Okólna, ponieważ notorycznie się spóźniaja lub w ogóle nie przyjeżdżaja. Z góry dziękuję.
Opóźnienia w kursowaniu autobusów wynikają z dużego natężenia ruchu, na które nie ma wpływu ani organizator (Miasto Konin) ani operator (MZK Konin) publicznego transportu zbiorowego (PTZ). Zgodnie ze wstępnymi założeniami koncepcji optymalizacji transportu zbiorowego w Koninie na liniach o największym obłożeniu zostanie zwiększona częstotliwość kursów autobusów tak, aby kursowały one nawet co 15 minut. Wszystkie zmiany zostaną jednak poddane procesowi konsultacji społecznych, o których mieszkańcy Konina wkrótce zostaną poinformowani.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Nie likwidujcie linii 64 bo dzieci i starsi ludzie dojeżdżają do szkoły czy do kościoła.
Według wstępnie opracowanego planu bezpośrednie połączenia umożliwiane w obecnym rozkładzie jazdy przez linię 64, przejmą linie 58 i 60, z kursami z ul. Spółdzielców do ul. Staromorzysławskiej z częstotliwością 30-minutową w godzinach szczytu podaży. Połączenie osiedla Zatorze w tym kierunku zapewniać będzie natomiast w dalszym ciągu linia 59 z częstotliwością również zwiększoną do 30 minut. Po zakończeniu prac nad koncepcją optymalizacja transportu zbiorowego w Koninie zorganizowane zostaną otwarte konsultacje społeczne, o których mieszkańcy będą informowani w najbliższym czasie.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Dzień dobry Panie prezydencie moje pytanie dotyczy walki ze smogiem czy konin jest za tym piszę ponieważ mieszkam przy ul.Kilińskiego to jest ta Stara kamienica na samym rogu ul.Urbanowskiej i my mieszkańcy byśmy byli za tym by w końcu podłączony został nam cieplik . Już za tamtego prezydenta było pisane odp. była że nie mogą nic zrobić bo trwają sprawy spadkobiercze od 1978r. Może za Pana kadencji da się z tym coś zrobić przecież mamy w końcu 21 wiek .Pozdrawiam
Miasto Konin podejmuje aktywnie działania w sprawach związanych z obniżeniem smogu. Mieszkańcy mogą skorzystać z miejskiego funduszu wymiany pieców, a także z programu rządowego „Czyste powietrze”. Środki z obu funduszy można przeznaczyć m.in. na dofinansowanie wymiany pieców czy termomodernizację budynków. Ponadto na starówce niebawem zostanie zamontowany czujnik smogu, który będzie wskazywał aktualny poziom pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Miasto podjęło również intensywne działania w zakresie obniżenia emisyjności transportu publicznego. W najbliższym czasie około 20% taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie będą stanowić nowoczesne autobusy z napędem hybrydowym oraz elektrycznym. Odnosząc się do wskazanej przez Pana kamienicy, nieruchomość przy ul. Kilińskiego 2 w Koninie jest własnością prywatną – w przymusowym zarządzie Miasta Konina, nie są ustanowieni spadkobiercy po zmarłym właścicielu. Z uwagi na fakt, że nieruchomość nadal ma nieuregulowany status prawny, Miasto nie planuje w najbliższym czasie prowadzenia robót inwestycyjnych – modernizacji budynku. Wykonywane są jedynie prace konserwacyjne oraz remonty utrzymujące obiekt w stanie niepogorszonym.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Witam Panie Prezydencie. Czy miasto planuje w najbliższym utworzenie nowych ulic na osiedlu Grójec? Na chwilę obecną jest jedna ulica Grójecka i nr do 138 i litery do H. Jest to chore w XXI wieku na innych osiedlach co t domów ulica a u nas jedna ulica to blisko 300 domów. Ulica Grójecka powinna być ulicą główną a wszystkie jej odnogi powinny mieć nową ulicę. W takim chaosie numeracji jest problem żeby dojechał kurier czy samochody dostawcze różnych firm. Proszę o pilną interwencję w tej sprawie.
W uchwale budżetowej Miasta Konina na rok 2019 nie przewidziano środków na wydzielenie i wykup gruntów pod drogi publiczne przewidziane w planie miejscowym pomiędzy ulicami Grójecka i Jana Pawła II. Z inicjatywą o wydzielenie gruntów zgodnie z planem miejscowym wychodzą właściciele nieruchomości, z powodu wcześniejszego niewydzielenia dróg publicznych dojazd do tych nieruchomości realizowany jest przez drogi wewnętrzne bądź służebności gruntowe przejazdu. Budynkom zlokalizowanym na tak wydzielonych nieruchomościach nadawana jest numeracja porządkowa do istniejącej ulicy publicznej (w tym przypadku do ul. Grójeckiej) Podstawę do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom stanowi art.18 us.2 pkt13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 884 ze zmianami), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał m.in. w sprawie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. Warunkiem koniecznym realizacji kompetencji nadawania nazw ulicom jest ich status drogi publicznej w przypadku dróg niepublicznych- wewnętrznych wymagana jest dodatkowo zgoda właścicieli terenów. Ponieważ większość gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne nie stanowi własności Miasta Konina i ulice na tych gruntach nie zostały, dotychczas wybudowanie brak jest możliwości nadania nazw projektowanym w planach miejscowych drogom.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Dzień dobry. Czy przewiduje Pan wznowienie dofinansowania szczepień przeciwko HPV w Koninie?
Tak, wznowienie finansowania przez samorząd Konina szczepień przeciwko HPV jest planowane. W budżecie miasta na 2019 r. zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie”. Obecnie jesteśmy na etapie konstruowania tego programu.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Mam pytanie odnoście przebudowy ul. Kleczewskiej. Czy i kiedy zostanie ogłoszony przetarg? Z tego co wiem na plac budowy nikt nie wszedł.
Rozbudowa ul. Kleczewskiej w Koninie stała się faktem. 28 stycznia 2019 r. Zarząd Dróg Miejskich, w mojej obecności, podpisał umowę z wykonawcą - Molewski sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. To jedna z największych w ostatnich latach inwestycji drogowych w mieście. Wartość robót to 57 027 801,40 zł brutto, w tym dofinansowanie z WRPO 2014-2010 wynosi 27 731 747,67 zł brutto. Termin realizacji: od 28.01.2019 r. do 31.10.2020 r.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Szanowny Panie Prezydencie. Zwracam się z prośbą o interwencję i spowodowanie naprawy dróg dojazdowych do garaży na ulicy Torowej, ponieważ wielokrotnie pisałem do byłego Prezydenta i tylko obiecał. Dwukrotnie był też artykuł ze zdjęciami w przeglądzie konińskim i również bez skutku. W drodze tej są dziury głębokości do 25 cm co powoduje uszkodzenie zawieszenia pojazdów. Mam nadzieję ze Pana interwencja pomoże nam w wieloletniej walce o naprawę dróg na teranie garaży. Nadmieniam że jest nas około 500 właścicieli garaży i regularnie płacimy podatek do urzędu miasta. Pozdrawiam życząc owocnej pracy.
Zdaję sobie sprawę z tego, że stan dróg należy poprawić. Część ciągów komunikacyjnych wewnątrz kompleksu garaży nie ma utwardzenia (to jest droga gruntowa), a tam, gdzie jest utwardzenie występują liczne ubytki. Kilka lat temu Wydział Gospodarki Nieruchomościami dwukrotnie naprawiał nawierzchnię. W ubiegłym roku nie znalazły się na to środki i, niestety, ciągle ich brakuje, a z opinii Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wynika, że byłoby to kosztowne przedsięwzięcie. Przystępując do kompleksowego remontu drogi, powinniśmy najpierw wybudować odwodnienie. Ulica Torowa bowiem oraz grunty przyległe do niej nie posiadają kanalizacji deszczowej i, niestety, bywają przypadki podtopień po intensywnych opadach deszczu. Będziemy szukać rozwiązania tej sytuacji, ale nie wskażę Panu konkretnego terminu, w którym może to nastąpić.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Panie Prezydencie. Prosimy - seniorzy o zbadanie możliwości dojazdu komunikacją miejską do cmentarza komunalnego od ul. Działkowej. Nie każdy ma samochód, a przede wszystkim możliwości ze względu na niepełnosprawność przejścia całego cmentarza do grobów na jego końcu. Zamiast skrętu na ul. Okólną autobusy by mogły zrobić objazd Działkową żeby dojechać do przystanku przed bramą główną cmentarza. Czy to naprawdę taki problem? Prosimy o zrozumienie i pomoc.
W pełni rozumiem oczekiwania społeczne dotyczące kursowania autobusów komunikacji miejskiej ul. Działkową przy przejazdach do Cmentarza Komunalnego, ale należy brać pod uwagę bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z sugestią przyjrzałem się sprawie i są pewne obiektywne przeszkody w realizacji powyższej prośby. Ulica, której dotyczy to pytanie, nie spełnia bowiem parametrów technicznych (szerokość , promienie skrętu przy skrzyżowaniu z ul. Staromorzysławską), które pozwalałyby na kursowanie autobusów. Biorąc pod uwagę te czynniki, w tej chwili - po konsultacji z MZK - nie jesteśmy w stanie skierować tam autobusów.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski

Strona 2 z 3

Poprzednie 1 2 3 Następne