Konin. Tu płynie energia > Aktywności > Kultura > Program Rozwoju Kultury

Program Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030

Podstawa prawna obowiązywania:

Uchwała Nr 886 - w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030.

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=886

Krótki opis:

Program Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030 ma bezpośredni związek z kierunkiem rozwoju miasta określonym w „Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030 Konin. Zielone Miasto Energii”. Dokument jest zbudowany na przekonaniu, że kultura w mieście powinna być budowana i oparta na partnerskiej współpracy władz, instytucji, organizacji pozarządowych, firm oraz mieszkańców, twórców i animatorów kultury. Zawiera w sobie działania, które mają wzmocnić odporność instytucji, organizacji, firm i osób tworzących konińską kulturę.

PRK2030 wyznacza również cele kluczowe dla wykorzystania już istniejących potencjałów i zwiększenia gotowości na to, co przyniesie przyszłość. Zadania: reorganizacja istniejącej struktury instytucji kultury, wzmocnienie Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, zbudowanie nowej formuły prowadzenia działalności kulturalnej łączącej lokalną innowacyjność i przedsiębiorczość z dotychczasowym dziedzictwem kulturowym i tożsamością miasta. Zmiany w systemie zarządzania kulturą będą miały wpływ na jakość warunków prowadzenia działalności kulturalnej w mieście. Za jakość działań kulturalnych, ich dostępność i znaczenie dla realizacji wizji programu są odpowiedzialne osoby i podmioty chcące prowadzić działalność kulturalną przy wsparciu samorządu lokalnego.

Słowa kluczowe: kultura, program, Konin, dom kultury, biblioteka

Dokumenty do pobrania: