Konin. Tu płynie energia > Mieszkaniec > Rada Seniorów Miasta Konina

Rada Seniorów Miasta Konina

Logo Rady Seniorów Miasta Konina

Rada Seniorów Miasta Konina jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Wspiera aktywność osób starszych. Zapobiega marginalizacji osób starszych i buduje ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Powstałą z inicjatywy Rady Konińską Kartę Seniora wspiera ponad 60 podmiotów gospodarczych, by poprawić komfort życia starszych osób, mieszkańców Konina.

Dane kontaktowe Rady Seniorów Miasta Konina

E-mail: radaseniorowmiastakonina@gmail.com

Adres do korespondencji: Rada Seniorów Miasta Konina, Centrum Organizacji Pozarządowych, 3 Maja 1 - 3, 62-500 Konin

Numery telefonów: 669993324, 632401284

Skład Rady Seniorów Miasta Konina II kadencji
 1. Ewa Behnke - przewodnicząca - przedstawicielka Klubu Seniora przy Urzędzie Miejskim w Koninie
 2. Władysław Wojtulewicz - wiceprzewodniczący - przedstawiciel Prezydenta Miasta Konina
 3. Jerzy Wojciechowski - przedstawiciel Prezydenta Miasta Konina
 4. Juliusz Olędzki - przedstawiciel Rady Miasta Konina
 5. Krystyna Leśniewska - przedstawicielka Rady Miasta Konina
 6. Janina Dembińska – przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego
 7. Radosław Karczewski - przedstawiciel Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej „POMOC”
 8. Zofia Kasprzyk – przedstawicielka Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
 9. Jadwiga Lewandowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Razem”
 10. Kinga Lisicka – przedstawicielka Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 11. Zygmunt Michalak – przedstawiciel Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
 12. Marianna Przybył – przedstawicielka Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Razem”
 13. Sabina Samolej – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Rejonowego w Koninie
 14. Alina Zajączkowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zakończenie I Kadencji Rady Seniorów Miasta Konina

W poniedziałek, 10 czerwca w konińskim ratuszu odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina, połączone z uroczystym zakończeniem I kadencji rady (lata 2015-2019).

Za pełną zaangażowania pracę dla dobra starszego pokolenia mieszkańców Konina członkowie Rady Seniorów otrzymali podziękowania od Przewodniczącego Rady Miasta Wiesława Steinke oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Witolda Nowaka. Szczególne podziękowania skierowane zostały do Przewodniczącej Rady - Marii Serafin, za zaangażowanie oraz kreatywność, która przyczyniła się do wysokiej skuteczności działania Rady.

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konina Maria Serafin wręczyła także podziękowania przedstawicielom instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań Rady oraz tworzenie klimatu sprzyjającego życzliwemu postrzeganiu starszych mieszkańców miasta.

Członkowie Rady Seniorów I Kadencji dziękują za cztery lata owocnej współpracy i mają nadzieję, że zebrana przez nich wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do dalszych osiągnięć w kolejnej, drugiej kadencji.

Protokoły z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina

Protokół Komisji do ustalenia wyników głosowania do Rady Seniorów Miasta Konina

Protokół Komisji do ustalenia wyników głosowania do Rady Seniorów Miasta Konina (508.9 KiB)