Konin. Tu płynie energia > Mieszkaniec > Rada Seniorów Miasta Konina

Rada Seniorów Miasta Konina

Logo Rady Seniorów Miasta Konina

Rada Seniorów Miasta Konina jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Wspiera aktywność osób starszych. Zapobiega marginalizacji osób starszych i buduje ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Powstałą z inicjatywy Rady Konińską Kartę Seniora wspiera ponad 60 podmiotów gospodarczych, by poprawić komfort życia starszych osób, mieszkańców Konina.

Dane kontaktowe Rady Seniorów Miasta Konina

E-mail: radaseniorowmiastakonina@gmail.com

Adres do korespondencji:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej 
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin 
z dopiskiem: Rada Seniorów Miasta Konina 

Numery telefonów: 600 306 900 Andrzej Terka - Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Konina 

Skład Rady Seniorów Miasta Konina III kadencji

Zarządzeniem z 25 maja 2023 roku Prezydent Miasta Konina ogłosił skład osobowy Rady Miasta Konina III kadencji.
Zarządzenie: https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2682&kad=

Radę Seniorów Miasta Konina III kadencji tworzą:
1. Zofia Kasprzyk - Przedstawiciel Prezydenta Miasta Konina
2. Zygmunt Michalak - Przedstawiciel Prezydenta Miasta Konina
3. Wiesław Wanjas - Przedstawiciel Rady Miasta Konina
4. Władysław Wojtulewicz - Przedstawiciel Rady Miasta Konina
5. Ewa Behnke - Przedstawiciel Klubu Seniora przy Urzędzie Miejskim w Koninie
6. Jadwiga Lewandowska - Przedstawiciel Osiedlowego Domu Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze”
7. Jadwiga Młodecka - Przedstawiciel Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koninie
8. Barbara Mulnik - Przedstawiciel Stowarzyszenia Drużba Konin Razem Możemy Więcej
9. Józef Niestatek – Przedstawiciel Koła Seniora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa PAK- KWB Konin
10. Sabina Samolej- Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Rejonowy Konin
11. Maria Stranc – Przedstawiciel Koła Seniora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa PAK- KWB Konin
12. Andrzej Terka – Przedstawiciel Klubu Seniora przy Radzie FSNT NOT w Koninie
13. Jerzy Wojciechowski – Przedstawiciel Klubu Seniora przy Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
14. Alina Zajączkowska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koninie

Koordynatorem ds. polityki senioralnej w naszym mieście jest Damian Kruczkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Zakończenie II Kadencji Rady Seniorów Miasta Konina

Na ostatniej sesji w tej kadencji we wtorek (27 czerwca) w ratuszu zebrała się Rada Seniorów. Gośćmi radnych byli prezydent Konina Piotr Korytkowski, jego zastępca Witold Nowak oraz Małgorzata Rychlińska, dyrektor MOPR Konin. Podsumowanie zaprezentowała Ewa Behnke, przewodnicząca Rady Seniorów. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na niełatwe (pandemiczne) czasy działalności rajców. Stwierdziła że mimo tych trudności radni mogą pochwalić się wieloma inicjatywami na rzecz miasta i jego mieszkańców.

W serdecznych słowach do członków Rady Seniorów zwrócił się prezydent Konina Piotr Korytkowski. Podziękował rajcom za zaangażowanie i wiele sugestii, które miały swój wydźwięk w podejmowanych decyzjach. Życzył wszystkim wszystkiego najlepszego, wyrażając nadzieję na dalsze zaangażowanie w sprawy miasta. W podobnym tonie brzmiały słowa skierowane do rajców-seniorów przez Małgorzatę Rychlińską, dyrektor MOPR. Zastępca prezydenta Konina Witold Nowak również przyłączył się do życzeń i podziękowań. Przypomniał, że Konin ma ważny dokument – „Politykę senioralną” i pełnomocnika Prezydenta Miasta do jej realizacji. Każdy z członków Rady Seniorów otrzymał specjalne podziękowania od Prezydenta Miasta Konina oraz od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- Dołączamy do nich skromne prezenty, wśród których są także takie, które są niezbędne w pracy każdego społecznika – rzeczy użyteczne przy robieniu notatek i planowaniu spotkań – dodał prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Posiedzenie zakończył słodki poczęstunek.

Zakończenie I Kadencji Rady Seniorów Miasta Konina

W poniedziałek, 10 czerwca w konińskim ratuszu odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina, połączone z uroczystym zakończeniem I kadencji rady (lata 2015-2019).

Za pełną zaangażowania pracę dla dobra starszego pokolenia mieszkańców Konina członkowie Rady Seniorów otrzymali podziękowania od Przewodniczącego Rady Miasta Wiesława Steinke oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Witolda Nowaka. Szczególne podziękowania skierowane zostały do Przewodniczącej Rady - Marii Serafin, za zaangażowanie oraz kreatywność, która przyczyniła się do wysokiej skuteczności działania Rady.

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konina Maria Serafin wręczyła także podziękowania przedstawicielom instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań Rady oraz tworzenie klimatu sprzyjającego życzliwemu postrzeganiu starszych mieszkańców miasta.

Członkowie Rady Seniorów I Kadencji dziękują za cztery lata owocnej współpracy i mają nadzieję, że zebrana przez nich wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do dalszych osiągnięć w kolejnej, drugiej kadencji.

Protokoły z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina

Protokół Komisji do ustalenia wyników głosowania do Rady Seniorów Miasta Konina

Protokół Komisji do ustalenia wyników głosowania do Rady Seniorów Miasta Konina (508.9 KiB)