Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacja dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych

Drodzy uczniowie i rodzice.

Zbliża się nowy rok szkolny 2020/2021.

Od 15 czerwca 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do:

  • liceów ogólnokształcących,
  • techników,
  • branżowych szkół I stopnia

Rekrutacja do szkół  ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Konin na rok szkolny 2020/2021 jak w latach poprzednich będzie dokonywana  przy pomocy systemu elektronicznego.

Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. 

W czasie rekrutacji  kandydaci do szkół ponadpodstwowych prowadzonych przez Miasto Konin wybierają na stronie internetowej https://konin.edu.com.pl/kandydat  szkoły i oddziały, do których chcą być przyjęci:

  1. kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
  2. kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3  szkół,
  3. kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana, jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną, jako pierwszą jest traktowana, jako szkoła pierwszego wyboru.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą korzystać z pomocy w każdej szkole ponadpodstawowej.

Harmonogram naboru do został określony w załączniku nr 1 Zarządzenia Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2020 roku  w sprawie wykorzystania systemu elektronicznego w rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2100&kad=