Włącz się!

To mieszkańcy tworzą miasto.

Dzięki wspólnemu działaniu mamy wpływ na nasze miasto, budujemy relacje i zaciskamy więzi.

Tu znajdziesz informacje dotyczące budżetu obywatelskiego, działalności organizacji pozarządowych, wolontariatu i oddolnych inicjatyw. Chcesz działać z innymi, dla siebie i dla innych? Włącz się!