Konin. Tu płynie energia > Biznes/Inwestycje > Wsparcie dla Inwestora

Wsparcie dla inwestora / przedsiębiorcy

Miasto Konin zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów. Inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w Koninie otrzymają kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach Miasta, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto Miasto Konin służy wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych a także możliwościach korzystania z finansowych instrumentów wsparcia.

10 lat bez podatku dochodowego dla Twojej firmy w Koninie

Więcej informacji na https://sse.lodz.pl/pomoc-publiczna/

Do zadań Miasta Konin w zakresie obsługi inwestora należy:

  • profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej,
  • sprawne przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym inwestorem (od pomocy w wyborze lokalizacji, ułatwienie kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, obsługę podczas procesu inwestycyjnego po opiekę poinwestycyjną),
  • udzielenie pomocy w dopełnieniu procedur,
  • promocja terenów inwestycyjnych Miasta.

10 lat zwolnienia z podatku dochodowego od nieruchomości i budowli

POMOC DE MINIMIS

POMOC REGIONALNA

Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie - Kontakt

Waldemar Jaskólski
kierownik WOI
tel. 63 240 11 33
e-mail: waldemar.jaskolski@konin.um.gov.pl

Barbara Kietner
z-ca kierownika WOI
tel. 63 240 11 89
e-mail: barbara.kietner@konin.um.gov.pl

Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin