Zabytki

Słup Koniński
Słup Koniński
Ratusz
Ratusz
Dworek Zofii Urbanowskiej
Dworek Zofii Urbanowskiej
Kościół św. Bartłomieja
Kościół św. Bartłomieja
Kościół św. Andrzeja Apostoła
Synagoga
Synagoga
Klasztor o.o. Reformatów
Kamienica Zemełki
Kościół św. Ducha
Kościół św. Ducha
Kościół św. Wojciecha
Kościół św. Wojciecha
Pałac Reymonda
Pałac Reymonda
Starostwo
Starostwo
Zamek w Gosławicach
Zamek w Gosławicach
Kamienica Wintera
Kamienica Wintera
Dawna elektrownia miejska
Dawna elektrownia miejska
Miejsce dawnego gimnazjum żydowskiego
Miejsce dawnego gimnazjum żydowskiego