Menu
  • BIP
  • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

PLATFORMA PRZETARGOWA (ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE)

Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie, informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, iż wdrożone zostało elektroniczne narzędzie służące do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Platforma gwarantuje Państwu zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dostęp do platformy dla wykonawców jest bezpłatny.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
tel. +48 71 787 35 34
Poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
e-mail: helpdesk@logintrade.net

Platforma przetargowa https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


1/MTBS/2021

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi

Więcej...

8/MTBS/2020

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi

Więcej...

7/MTBS/2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych.

Więcej...

7/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych.

Więcej...

7/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych.

Więcej...

7/MTBS/2020

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

6/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

6/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

6/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

6/MTBS/2020

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

5/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

5/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

5/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia23/02/2019
Data ostatniej modyfikacji22/02/2021