2021-02-22
1/MTBS/2021 - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi”
więcej >>>

2021-01-15
8/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania
więcej >>>

2021-01-15
8/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-12-31
8/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej >>>

2020-12-28
8/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ
więcej >>>

2020-12-22
8/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ
więcej >>>

2020-12-16
8/MTBS/2020 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi
więcej >>>

2020-07-18
7/MTBS/2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej >>>

2020-07-08
7/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-07-07
7/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej >>>

2020-07-01
7/MTBS/2020 - Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych
więcej >>>

2020-06-30
6/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania
więcej >>>

2020-06-25
6/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-06-23
6/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ
więcej >>>

2020-06-18
6/MTBS/2020 - Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych
więcej >>>

2020-06-18
5/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania
więcej >>>

2020-06-15
5/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-06-10
5/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ
więcej >>>

2020-06-05
5/MTBS/2020 - Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych
więcej >>>

2020-05-15
4/MTBS/2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej >>>

2020-05-04
4/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-04-17
4/MTBS/2020 - Budowa kompleksu garażowego przy ul. Działkowej w Koninie, segmenty: „D” i „F”, wraz z kanalizacją deszczową i linią kablową n.n. dla oświetlenia terenu
więcej >>>

2020-04-10
3/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania
więcej >>>

2020-03-13
1/MTBS/2020 - unieważnienie postępowania
więcej >>>

2020-03-09
3/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-03-03
3/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ
więcej >>>

2020-03-02
3/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ
więcej >>>

2020-02-28
2/MTBS/2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej >>>

2020-02-24
3/MTBS/2020 - Budowa kompleksu garażowego przy ul. Działkowej w Koninie, segmenty: „D” i „F”, wraz z kanalizacją deszczową i linią kablową n.n. dla oświetlenia terenu
więcej >>>

2020-02-07
2/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>