Konin. Tu płynie energia > Konsultacje: Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2022-2030

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,

Miasto Konin stara się o uzyskanie tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom nadawanego przez Dyrektora Generalnego UNICEF Polska. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy badanie opinii dzieci i młodzieży w mieście oraz opracowaliśmy Diagnozę sytuacji dzieci i młodzieży w Koninie. Na tej podstawie przygotowaliśmy propozycję działań do Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2022-2030.

Dzisiaj przedstawiamy Wam do konsultacji oba dokumenty. Konsultacje będą trwać do 25 maja 2022 roku. Swoje uwagi do diagnozy możecie przesyłać na adres email: diagnoza.unicef@gmail.com, natomiast propozycje działań do planu można składać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety: https://forms.gle/qY8iQqsL5PDRpnn78.

Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży w Koninie

Propozycja działań do Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2022-2030

Dziękujemy za Twoją opinię!

Z pozdrowieniami,

Agnieszka Gołębiowska

Koordynator ds. młodzieży i projektów kreatywnych

Urząd Miejski w Koninie