Chcąc sprawdzić stan swojej karty czynszowej nalezy osobiście zgłosić się z dowodem tożsamości do działu księgowości Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie celem uzyskania loginu i hasła dostępu.

>>> przejdź do strony logowania

 MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE SPOSOBEM NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH KONINA


Prezentując Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie na stronach internetowych mam nadzieję, że Towarzystwo jako efekt wieloletnich starań konińskiego samorządu będzie przyczyniało się do polepszania warunków i możliwości mieszkaniowych konińskich rodzin, a jego dynamiczny rozwój w kolejnych latach może być przykładem udanych inwestycji mieszkaniowych.

Prezes Zarządu
mgr Marek Libertowski

 

Regulamin porządku domowego obowiązujący w zasobach Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie (pdf)

Regulamin rozliczania mediów (pdf)

Wniosek o przydział mieszkania w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie (pdf). Pkt. 3 wniosku - adres zameldowania, musi być potwierdzony przez biuro meldunkowe.