„Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” baner nieaktyw

2021.06.07

Ogłosiliśmy przetarg na dostawę i montaż 5 zielonych przystanków oraz wiaty rowerowej z zielonym dachem!

Poniżej link do przetargu:
https://konin.logintrade.net/zapytania_email,88259,0f8adb83a042059c41c46e2e93506d4b.html

 

 

2022.05.20

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na organizację wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii wybrany został wykonawca, który zaoferował najkorzystniejszą cenę tj. firma:

Sun & More Sp. z o.o, ul. Madlińskiego 8/215, 70-101 Szczecin

więcej informacji:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105250?sekcja=oferty

 

22.04.2022

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii:
W związku z realizacją projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” przez Miasto Konin w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” oraz stowarzyszeniem Norwegian Association for Green Infrastructure, Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie zaprasza do przedłożenia oferty cenowej.
Dotyczy zamówienia do 130 000 zł, realizowanej poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.).
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr MFEOG.07.03.01-15-0090/21-00.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105250

Pobierz plik (pdf)

21.04.2022
Ogłosiliśmy przetarg na dostawę i montaż 5 zielonych przystanków oraz wiaty rowerowej z zielonym dachem!
Gdzie powstaną zielone przystanki?
- ul Przyjaźni - 2 przystanki
- ul. 11 Listopada obok targowiska
- ul. Zakole
- ul. Piłsudskiego

Gdzie powstanie wiata rowerowa z zielonym dachem?
Wiata rowerowa powstanie przy Parku 700-lecia! 

Poniżej link do przetargu:
https://konin.logintrade.net/zapytania_email,81977,cf62cba3923cb23c447230063a75d08a.html

Zielone korytarze baner