Konin. Tu płynie energia > Projekty realizowane > Projekty realizowane - Fundusze norweskie i EOG

FUNDUSZE EOG I FUNDUSZE NORWESKIE

Fundusze norweskie i EOG

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to: #1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; #2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; #3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; #4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; #5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Więcej informacji o Funduszach można znaleźć na stronach: www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl

Zapraszamy do lektury Konińskiego Informatora Samorządowego znajdziecie tutaj wszystkie informacje o realizowanych przez Miasto projektach z tych funduszy.

MIASTO KONIN – LIDER PROJEKTU

 

 

  

 

MIASTO KONIN – PARTNER PROJEKTU